Hidraulika

HIDRAULIČNI ČEKIĆI

Hidraulični čekićiHidraulični čekići se upotrebljavaju u cestogradnji, raznim iskopima, rušenju, adaptaciji zgrada, u kamenolomima, za uređenje zelenih površina itd. Poduzeće DOL d.o.o. pruža usluge popravka hidrauličnih čekića.


HIDRAULIČNE PUMPE

Hidraulične pumpeHidraulična pumpa je kao pogonski stroj sastavni dio hidrauličkog pogona, kojemu je izvana dovedena mehanička energija (obično elektromotor) i koji ju pretvara u energiju radnog hidrauličkog fluida. Rotacijski hidraulički motori su slični strojevi, kod kojih se pretvorba energije obavlja u suprotnom smjeru (energija fluida pretvara se u mehanički rad). Zavisno od priključivanja, često isti stroj može raditi kao pumpa ili motor (za takav stroj se kaže da je reverzibilan, ali reverzibilnost također može značiti i samo mogućnost vrtnje u oba smjera!). Za pogon pumpe obično se koriste elektromotori, a u mobilnoj hidraulici motori s unutrašnjim izgaranjem.


HIDRAULIČNI MJENJAČI

Zbog visokog opterećenja, te snage koja se prenosi kod različitih, često ekstremnih uvjeta rada, popravak ovakvih uređaja zahtijeva visoku preciznost, urednost, te dosljedno poštivanje servisne procedure. Tvrtka DOL d.o.o. specijalizirana je za obavljanje složenih popravaka automatskih i mehaničkih mjenjača, diferencijala, kao i ostalih prijenosnika snage.


HIDRAULIČNI CILINDRI

Opterećenja koja se javljaju kod hidrauličkih cilindara često su vrlo velika. Ranije ili kasnije, kontinuirano podizanje, spuštanje, pomicanje ili blokiranje tereta pomoću hidrauličnih cilindara dovodi do pojava trošenja istih, a koje mogu ugroziti cijeli radni proces.
Pitanje je tada treba li nabaviti novi cilindar ili ga popraviti!?

Servis za tvrtke DOL d.o.o. daje na to jasan odgovor. Popravak nije samo znatno jeftiniji od kupnje novog hidrauličkog cilindra, već i osigurava potpunu funkcionalnost obnovljenog sastavnog dijela i jednake je kvalitete kao i novi cilindar. I sve to u najkraćem vremenu. Na taj način smanjuju se zastoji u proizvodnji i troškovi. Kod hidrauličnih cilindara troše se brtve koje vam poduzeće DOL d.o.o. također može proizvesti i ugraditi.


HIDRAULIČNI MOTORI
  • Rotacijski hidraulični motor - Suprotno hidrauličkim pumpama, hidraulički motori pretvaraju energiju hidrauličkog fluida u mehanički rad. Konstrukcija rotacijskih motora i pumpi je u osnovi jednaka, pa se često isti stroj može prema potrebi koristiti kao pumpa ili motor (reverzibilni stroj). Prema brzini vrtnje razlikuju se sporohodni (do 1000 o/min) i brzohodni motori. Budući da je snaga motora jednaka umnošku momenta i brzine vrtnje (PM = M ω), za istu snagu motora mora se uz smanjenje brzine povećavati moment. Zato sporohodni motori često zahtijevaju veliki moment.
  • Krilni ili lamelni rotacijski hidraulički motor ima male gubitke propuštanja, pa se može koristiti za niske brzine, već od 10 o/min. Maksimalni radni tlak iznosi oko 15bara Može se izvesti s promjenljivim volumenom.
  • Klipni rotacijski hidraulički motor - Koriste se klipno-aksijalni i klipno radijalni motori. Radni volumen ovih motora obično je u granicama od 10 do 80 cm3, a mogu se izvesti s promjenljivim radnim volumenom. Broj okretaja iznosi od 0,5 do 3000 o/min, maksimalni radni tlak prelazi 300 bara, a mogu razviti izrazito velik moment (do 32 kNm).
  • Klipno-aksijalni rotacijski hidraulički motor - Klipno-aksijalni motori (s aksijalnim ekscentrom) izvode se s konstantnim ili promjenljivim volumenom punjenja (ekscentricitetom). Postoje dvije osnovne konstrukcije, motor s nagibnom pločom i s nagibnom osi.
  • Hidraulički motor s nagibnom pločom - Za razliku od hidrauličke pumpe, izvedba s konstantnim nagibom ploče obzirom na os rotacije (s konstantnim volumenom punjenja) ima nagibnu ploču i razvodnu ploču koje se okreću, dok blok cilindara miruje. Hidraulički fluid kroz razvodnu ploču ulazi u cilindre potiskujući klipove koji pritiskom na nagibnu ploču izazivaju njenu rotaciju. Ovaj tip motora ima nešto manji broj okretaja i relativno visok stupanj korisnog djelovanja. Klipno aksijalni hidraulički motor sa zakretnom pločom (promjenljiv volumen punjenja) po izvedbi nalikuje pumpi sa zakretnom pločom. Kao i kod pumpe, blok cilindara rotira dok nagibna ploča i razvodna ploča miruju. Gubici trenja su značajni, posebno pri malim brzinama vrtnje.